CE Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Firması ATEX Belgesi
CE Belgesi Belgelendirme , CE Belgesi Danışmanlık , CE Belgesi Veren Firma
ATEX Yönetmeliği ;
ATEX nedir?
  Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızcası “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”
  ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren AT’de satılan patlama tehlikesine tabi ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanlar için bu kurallar zorunludur. Bu tarihten itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünler ATEX onaylı olmalı ve sembolünü taşımalıdır

ATEX muayenesi işareti.
Bu işaret Avrupa tehlikeli alanlarında kullanılan bütün cihazların üzerinde bulunmalıdır.
II 2 G: Alan sınıflandırması.
"II", madenler harici bütün alanlar için onaylı bir cihaza işaret eder.
"2" rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içinde en tehlikeli alanlar için geçerli nominal değere sahiptir.
“G” harfi ise atmosfere işaret etmekte olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.
EEx: Avrupa mevzuatlarına göre patlama korumasıİa : Patlamaya karşı koruma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji güvenli bir değere indirilmiştir.
IIC :Gaz Grubu. "IIC" ibaresi en tehlikeli gaz grubu ile uyumluluğu göstermektedir.
T4 : Sıcaklık sınıfı kullanıcıya, hata koşullarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en yüksek sıcaklığı verir.
T4’ün nominal değeri 135°C’dir.
89/686 Direktifi Standartları - 98/37 Direktifi Standartları - 93/15 Direktifi Standartları - Hizmet ve Servis Standartları - Mekanik ve Elektrikli Cihazlar Standartları - Elektrikli Cihazlar Standartları
TS 3491 EN 60079-10 ; Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 10: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması
TS EN 1127-1 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji
TS EN 1127-2 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji
TS EN 13012 ; Akaryakıt ikmal istasyonları - Yakıt dağıtım birimleri üzerindeki otomatik yakıt doldurma tabancalarının yapım ve performans gerekleri
TS EN 13463-1 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel metot ve kurallar
TS EN 13463-3 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 3: Alev geçirmez mahfaza ""d"" ile koruma "7
TS EN 13463-5 ; Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanımı tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapısal güvenlik "c" ile koruma
TS EN 13463-6 ; "Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapım güvenliği ""b"" ile koruma "
TS EN 13463-8 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 8: Sıvıya daldırma ""k"" ile koruma "
TS EN 13617-1 ; Akaryakıt istasyonları - Bölüm 1: Pompalı ve pompasız dağıtım birimleri ve uzaktan pompalama birimleri - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13617-2 ; Akaryakıt istasyonları - Bölüm 2: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan emniyetli ayırma tertibatları - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13617-3 ; Akaryakıt istasyonları - Bölüm 3: Kesme vanaları - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13617-4 ; Akaryakıt istasyonları - Bölüm 4: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan döner bağlantılar - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13760 ; Hafif ve ağır hizmet tipi karayolu taşıtlarında LPG dolum sistemi - Doldurma başlığı - Deney şartları ve boyutlar
TS EN 13980 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar - Kalite sistemlerinin uygulanması
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
ISO 9001:2015 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi Nedir? ISO 9001Hangi Firmalar Alabirler ?
ISO 14001çevre yönetim sistemi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ? ISO 14001:2015 alım aşamaları nelerdir?
ohsas 18001 iş ve işçi sağlığı belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 45001 Belgesi
ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır ? ISO 45001 ve OHSAS Aşamaları nelerdir?
ISO 27001 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 27001 Belgesi
ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır? ISO 27001 Belgesi Aşamaları Nelerdir?
ISO 13485 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 13485 Belgesi
ISO 13485 Belgesi Nedir? Hangi Firmalar Alabilirler ? ISO 13485 Nasıl Alınır ?
Patent tescil, marka tescil, faydalı model tescil Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Patent Tescil
Patent Tescil, Faydalı Model Tecil , Marka Tescil Belgesi Nelerdir, Nasıl Alınır?
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn