Ulusal Teknik Onay uto Belgesi Belgelendirme ve Danışmanlık Firması Ulusal Teknik Onay Belgesi
Ulusal Teknik Onay , UTO Belgesi Yönetim Sistemi ;
Ulusal Teknik Onay (UTO) Belgesi veren firma
Ulusal Teknik Onay (UTO) Belgesi  ;
Ulusal Teknik Onay (UTO), yapı malzemesinin kullanım amacına göre asgari olarak Türkiye’de yürürlükte bulunan temel gerekleri karşıladığını gösteren bir teknik şartnamedir. UTO belgeleri sadece T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ulusal Teknik Onay kuruluşları tarafından düzenlenebilir.

Ulusal Teknik Onaylar, yapıda maruz kalacağı ve ortaya çıkartacağı riskler doğrultusunda temel gerekleri karşılayacak biçimde hazırlanan teknik dokümanlardır. Ulusal Teknik Onayları hazırlama görevi bu yönetmelik ile Ulusal Teknik Onay kuruluşuna verilmiştir. Ulusal Teknik Onayların EOTA tarafından kabul edilmesi veya EOTA kılavuzlarına uygun olması şartı aranmamaktadır. Ürünlerin sadece G işaretlemesine imkân tanımakta, o ürünün CE işareti için bir geçerliliği olmamaktadır.

Ulusal Teknik Onay prosedürü, milli standardı bulunmayan veya temel gereklerden en az birini karşılamayan bir milli standard kapsamında olan tüm yapı malzemelerinde, G işaretinin kullanımı zorunlu olduğundan mecburi bir anlam kazanmaktadır.

Firmamız uto belgesi konusunda danışanlık ve belgelendirme takibi hizmet vermektedir.

UTO’nun yasal dayanağını Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) teşkil eder. Bu yönetmeliğe göre bir standart kapsamında olmayan ürünlerin uygunluk değerlendirme ile teyit edilecek performans değerlerinin “G” işareti ile beyan edilmesi ürüne düzenlenecek Ulusal Teknik Onaya göre yapılır. Bir başka değişle, standardı bulunmayan ürünlerin piyasaya arz edilmesi için UTO almaları zorunludur.

Ulusal Teknik Onay belgesinin içeriği nedir?
UTO belgeleri ürüne özel olarak düzenlenir. Kapak sayfası, Yasal dayanak ve genel koşullar, UTO’yu ilgilendiren özel koşullar olmak üzere üç kısımdan UTO belgeleri; yapı malzemesini ve kullanım amacını ayrıntılı olarak tanımlar ve söz konusu malzemelerin özellikleri ve doğrulama metotlarıyla ilgili kapsamı bilgi verir. Son olarak ürünün piyasa arzı için ürün uygunluğunun ve performansının değerlendirilmesi kapsamında uygunluk teyit sistemi ile “G” işaretlemesi konusunda gerekli çerçeveyi çizer. 

Ulusal Teknik Onay tipleri nelerdir?
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış farklı UTO tipleri aşağıda gösterildiği gibidir:

Standardı bulunmayan veya standarttan sapma gösteren ürünler için
Temel gerekten sapma gösteren ürünler için
Yapım ve tasarım sistemleri için (takım malzeme-kitler)
Prototip ürünler için
Karşılıklı tanımaya konu olan ürünler için

Ulusal Teknik Onay belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
UTO belgeleri 5 yıllık bir süre için geçerli olup, talep halinde aynı süre ile yenilenebilir. Ancak prototip malzemelere ilişkin verilen UTO belgeleri Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 9-5 gereğince yenilenmez.
Uzmanlarımıza Danışarak , (UTO)Teknik Onay Belgesi anlaşılması , (UTO)Teknik Onay Belgesi nedir, (UTO)Teknik Onay Belgesi ne işe yarar, Kalite Yönetim Sistemi Nedir, (UTO)Teknik Onay Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Tarihçesi nedir, (UTO)Teknik Onay Belgesi Kalite nedir Müşteri memnuniyeti nedir,   ISO Nedir, 2015 Nedir, iso 9000:2015 belgesi (UTO)Teknik Onay Belgesi iso 9004:2015 belgesi ifadelerinden hangisi doğrudur ,prensipleri nelerdir, (UTO)Teknik Onay Belgesi kimler alabilir vb (UTO)Teknik Onay Belgesi tanımlamalar ile ilgili geniş ve aydınlatıcı bilgi alabilirsiniz.
(UTO)Teknik Onay Belgesi kavramlarını anlayamadan (UTO)Teknik Onay Belgesi'nin nasıl alınacağı (UTO)Teknik Onay Belgesinin nereden alınacağı gibi soruların cevaplarını anlamakta zorluk çekeriz o yüzden alacağımız (UTO)Teknik Onay Belgesini ilgilendiren diğer kavramlar nelerdir gibi soruların cevapları için bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz.
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
Makina CE Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Makina CE Belgesi
CE Belgesi Nedir? Makina CE Belgesi nedir ? CE Belgesi Nasıl Alınır
ISO 9001:2015 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi Nedir? ISO 9001:2015 Hangi Firmalar Alabirler ?
ISO 14001çevre yönetim sistemi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ? ISO 14001:2015 alım aşamaları nelerdir?
ohsas 18001 iş ve işçi sağlığı belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
OHSAS 18001 Belgesi
OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır ? OHSAS 18001 Aşamaları nelerdir?
ISO 22000 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 22000 Belgesi
ISO 22000 Belgesi Nedir? ISO 22000 Belgesi nasıl alınır?
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn