Brc Belgesi ifs Belgeleri Belgelendirme ve Danışmanlık Firması Brc FOOD Belgesi
Brc Food Belgesi ifs Belgesi Kalite Yönetim Sistemi
brcfood belgesi belgelendirme firması
BRC FOOD Belgesi ;

   
BRC Food Belgesi
    İngiltere’de faaliyet gösteren perakendecilerin çıkar ve avantajlarını gözetmek, bu perakendecilerin satın aldığı ürünlerin belirlenen standartta olmasını sağlamak amacıyla bir İngiliz ticari örgütü olan British Retail Consortium (İngiliz Perakendeciler Birliği) tarafından çıkartılan bir standarttır. İngiltere ile yapılacak dış ticarette gönderilecek ürünlerin İngiltere ülke sınırları içerisine rahat girişi ve dolaşımı, ilgili tarafların ürünleri kabul sürecinin kolaylaştırılması için BRC standardına ihtiyaç vardır. Sizler yapacağınız ticaretin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için ürünü grubunuzu ilgilendiren BRC standardı belgelendirme sürecini tanıyın ve bu süreci gerçekleştirin. Bu belgelendirme sürecinin başlatılması ve yürütülmesi işlemleri için KAYRA'ya başvuruda bulunabilirsiniz. BRC standardı ilgili ürün grubuna göre farklı bölümlere ayrılmaktadır :

BRC Gloabal; Genel tüketici ürünlerine yönelik yayınlanmış standarttır.

BRC Food; Gıda ürünlerine yönelik yayınlanmış standarttır.

BRC Iop; Ambalaj ürünlerine yönelik yayınlanmış standarttır.

İngiliz perakende gıda pazarının 38' ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu görülür. Bu ürünler kalite açısından markalı ürünlerden aşağı kalmamakla birlikte fiyat bakımından tüketiciye cazip gelebilmektedir. Aynı zamanda yiyecek satışlarının % 60’ ının da 5 büyük perakendeci tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa bu firmaların kalite, fiyat ve yenilikler konularında nasıl agresif bir rekabet içinde oldukları anlaşılabilir. Bunun sonucunda İngiltere, yurtdışından büyük miktarlarda ürün ve girdi satın almakta ve ürün güvenliğini sağlamak için de BRC Teknik Standartlarının, Kalite Yönetim Sistemlerinin ve diğer spesifik gerekliliklerin uygulanmasını şart koşmaktadır. BRC Global Gıda Standardına göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.


BRC'NİN FAYDALARI
BRC standardının uygulanması sayesinde ;

Akreditasyona sahip  bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
Hem üreticiler hem de imalatcılar için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve   tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olmaktadır.
Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka   sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.

Uyumun Faydaları
Gıda yönetim sisteminizi BRC/IoP Paketleme Standardı şartlarına göre belgelendirmeniz kurumunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

Mevcut sistemlerin en iyi uygulamalar olması ve güvenli paketleme üretimini sağlamak için çalışması için güvence.
Tanınan bir standartla belgelendirilerek artan müşteri tatmini.
Müşteri şartlarını karşılayarak artan pazarlara erişim.
Bir tedarikçi ile geniş çaplı belgelendirmenin birleştirilmesi.
BRC/IoP Paketleme Standardı şartları ile ISO 9001:2000 şartları arasında bir sinerji olduğundan, birleştirilmiş bir tetkik iki ayrı tetkike kıyasla bir ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir.

BRC Food - Gıda Standardı
Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden oluşmaktadır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar. Söz konusu kategoriler;

İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta)
Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (İçecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve  kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

BRC PRENSİPLERİ NEDİR
Genel olarak 11 temel ilke BRC sistemininin misyonunu özetlemektedir.
Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak
Şartlara aşağıdakiler dahildir
Organizasyon
Tehlike ve risk yönetimi sistemi
Teknik Yönetim Sistemi
Fabrika Standardları
Kirlilik kontrolü
Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları).
Bu şartlar ISO 9000 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Şayet Kuruluş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetiliyorsa, BRC-IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.

BRC FOOD BÖLÜMLERİ NELERDİR
BRC Standardı 7 bölüme ayrılmıştır:

Üst Yönetim Taahhüdü ve Sürekli İyileştirme - herhangi bir gıda güvenliği sisteminin etkili olabilmesi için bu İşletme üst düzey yönetimi tamamen uygulama ve sürekli gelişimi taahhüt esastır.
Gıda Güvenliği Planı (HACCP) - Gıda Güvenliği Sistemi için temel uluslararası Codex Alimentarius sistemin gereksinimlerine göre etkili bir HACCP programı
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi - Bu ISO 9000 ilkeleri üzerine bina, gıda güvenliği ve kalite yönetimi gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Bu ürün özellikleri, tedarikçi onayı, izlenebilirlik ve olaylar ve ürün geri çağırma yönetimi için gereklilikleri içerir.
İşletme Standartları - Bu bina ve ekipman düzen ve bakım, temizlik, haşere kontrolü ve atık yönetimi dahil olmak üzere işleme ortamı için beklentilerini tanımlar. Bu yabancı cisim kontrolleri yönetmek belirli bir bölüm içerir.
Ürün Kontrol - Bu ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında, Alerjen yönetimi ve Laboratuvarlar ve ürün testi beklentilerini de gereksinimleri içerir.
Proses Kontrol - Bu kuruluş ve güvenli süreç kontrolleri, ağırlık / hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon bakımı kapsar.
Personel - Bu koruyucu giysi ve personel hijyeni ile ilgili personel ve beklentileri eğitimi için gereklilikleri tanımlar.


HACCP KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar
Kalite Politikası
Kalite El Kitabı
Organizasyon Yapısı, Sorumluluk ve Yönetim Otoritesi
Yönetim Taahhüdü
Müşteri Odaklılık
Yönetimin Gözden Geçirilmesi
Kaynak Yönetimi
İç Tetkik
Satın Alma
Tedarikçilerin Onaylanması ve Performanslarının İzlenmesi
Genel Dokümantasyon Şartları
Doküman Kontrolü
Spesikasyonlar
Prosedürler
Kayıt Tutma
Düzeltici Faaliyet
İzlenebilirlik
Olayların Yönetimi, Ürünün Geri Toplanması ve Geri Çağrılması
Şikayetleri Ele Alma


İŞLETME ÇEVRESİ STANDARTLARI
İşletme Dış Çevre Şartları
Yerleşim, Konum, Durum
Yerleşim Planı, Ürün Akışları ve Ayırım
İşletme İçi Çevre Standartları
İşletme Yerleşim Planı-Ürün Akışları ve Ayırım
Ürün Üretim, Hammaddenin İşlenmesi, Hazırlanması, İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolama Alanları
Servisler
Ekipman
Ürünlere Fiziksel ve Kimyasal Kontaminasyon Riski
Bina Temizliği ve Hijyen
Bakım
Atık ve Atık Yönetimi
Sosyal Tesisler
Zararlı Kontrolü
Taşıma

ÜRÜN KONTROLÜ
Özel Malzemeler İçin İşleme Gereklilikleri
Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
Metal ve Diğer Yabancı Madde Detektörü
Stok Rotasyonu
Ürün Serbest Bırakma
Ürün Muayenesi ve Analizleri
Ürün Paketleme
Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

PROSES KONTROL
Operasyonların Kontrolü
Miktar Kontrolü
Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kalibrasyonu ve Kontrolü

PERSONEL
Eğitim-Hammaddelerin İşlenmesi, Hazırlama, İşleme, Depolama Alanları
Personel Hijyeni-Hammaddelerin İşlenmesi, Hazırlama, İşleme, Depolama Alanları
Sağlık Taraması
Koruyucu Giysiler-Gıda İşleyicileri ve Diğer Çalışanlar veya Gıda İşleme Alanındaki
Ziyaretçiler

   
IFS
    Açılımı International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı) olan ve sadece Avrupa’da değil global olarak tüm dünyada uygulama alanı bulan bu gıda standardı gıda perakendecilerini ve tüketicileri korumak amacıyla yayınlanmıştır. Gıda ürünlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini arttırmak amacıyla üretici ve satıcı tedarikçilerden talep edilen standart, uygulamaları ve sertifikasyonu açısından tüm dünyada yüksek ilgi görmektedir. Sizler yapacağınız ticaretin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için ürününüzün IFS standardı gerekliliklerine uygun üretim ve satış şartlarını sağlaması ve belgelendirilmesini sağlayın. Bu belgelendirme sürecinin başlatılması ve yürütülmesi işlemleri için KAYRA'ya başvuruda bulunabilirsiniz.
Uzmanlarımıza Danışarak , BRC FOOD VE IFC Belgeleri nin anlaşılması , BRC FOOD VE IFC Belgeleri Belgesi nelerdir, BRC FOOD VE IFC Belgeleri belgeleri ne işe yarar, BRC Kalite Yönetim Sistemi Nedir, BRC FOOD VE IFC Belgeleri Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Tarihçesi nedir, BRC FOOD VE IFC Belgeleri Belgesi Kalite nedir Müşteri memnuniyeti nedir,   ISO Nedir, 2015 Nedir, BRC FOOD VE IFC Belgeleri ifadelerinden hangisi doğrudur , BRC FOOD VE IFC Belgeleri standartları nelerdir, BRC FOOD VE IFC Belgeleri kalite yönetim sisteminin prensipleri nelerdir, BRC FOOD VE IFC Belgeleri belgesini kimler alabilir vb BRC FOOD VE IFC Belgeleri tanımlamalar ile ilgili geniş ve aydınlatıcı bilgi alablirsiniz.
BRC FOOD VE IFC Belgeleri Belgesi kavramlarını anlayamadan BRC FOOD VE IFC Belgeleri Belgesinin nasıl alınacağı BRC FOOD VE IFC Belgeleri Belgesinin nereden alınacağı gibi soruların cevaplarını anlamakta zorluk çekeriz o yüzden alacağımız BRC FOOD VE IFC Belgeleri belgesini ilgilendiren diğer kavramlar nelerdir gibi soruların cevapları için bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz.
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
GLOBAL GAP belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
GLOBAL GAP Belgesi
GLOBAL GAP Belgesi Nasıl Alınır ? GLOBAL GAP alım aşamaları nelerdir?
BRC FOOD Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
BRC FOOD Belgesi
BRC FOOD Belgesi Nedir? BRC FOOD nasıl alınır? Aşamaları Nelerdir ?
İTÜ İyi Tarım Uygulamaları Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
İTÜ İyi Tarım Uygulamaları
İTÜ İyi Tarım Uygulamaları Belgesi Nasıl Alınır ?
Helal Belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Helal Belgesi
Helal Belgesi Belgesi Nasıl Alınır? Süreç ve Aşamaları Nelerdir?
ISO 22000 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 22000 Belgesi
ISO 22000 Belgesi Nedir? ISO 22000 Belgesi nasıl alınır?
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
Ege Üniversitesi
ISO 9001:2015 Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmeti
ISO 22000 Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
TİRE
Tire Süt Kooperatifi
ISO 22000 Belgesi, ISO 9001:2015 Danışmanlık Hizmeti
ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi, TSE Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
YATSAN
ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi, TSE Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi hizmeti
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti
AYDIN
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi
ISO 9001:2015 Belgesi Danışmanlık Hizmeti
Tarım Köyişleri izni, Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
TİRE
Tikab Ltd. Şti.
Tarım Köyişleri izni, Marka Tescil, ISO 22000 , ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi, CE Belgesi, ISO 9001 Danışmanlık, TSE Danışmanlık Hizmetleri
İZMİR
Güven Plastik Ltd. Şti.
ISO 9001:2015 , CE Belgesi, TSE Danışmanlık Hizmeti
ISO 9001:2015 Belgesi , Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Garanti Belgesi, HYB Danışmanlık
MANİSA
Efsane Mobilya LTd. Şti.
ISO 9001:2015 ,Endüstriyel Tasarım Tescil ,Marka Tescil Hizmeti,
TSE Beglesi,Garanti Belgesi, Satış Snrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirme
İSTANBUL
Cevahirler Holding
Agrega CE Belgesi, Perlit CE Belgesi, Belgelendirme Hizmeti
ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
MANİSA
Tümer Metal Ltd. Şti.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti
CE Belgesi, TSE Belgesi, OHSAS 18001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, GMP Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
İZMİR
Yapısan Park
CE Belgesi, TSE Belgesi ,ISO 14001 ,GMP Belgesi, ISO 9001 Belgesi Hizmeti
Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Belgelendirme hizmeti
UŞAK
Hacıbey Baklavaları
Marka Tescil, ISO 22000 Belgesi , Belgelendirme Hizmeti
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn