Karbon Ayak izi Raporu Karbon Ayak İzi Belgesi
    Karbon Ayak İzi Belgesi ;
Karbon ayak izi belgesi nedir , Karbon Sertifikası Nasıl Alınır , Karbon Sertifikası ne işe yarar , Karbon ayak izini kim hesaplar , Karbon ayak izi ne kadar , Karbon ayak izi belgesi veren firmalar danışmanlık ve Belgeldirme Hizmeti
        ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi ;

    Karbon Ayak İzi ISO 14064 Belgesi Nedir ?

    Şüphe yok ki son yıllarda iklim değişikliği en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Küresel ısınmanın nedeni, tüketicilerin ve diğer paydaşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkilerine daha fazla ilgi duymalarına yol açan sera gazı emisyonlarının (GHG) artmasıdır. Bu, işletmeler için bir meydan okuma anlamına gelse de, bir fırsat olarak da görülmelidir. ISO 14000 çevre serisine ait olan ISO 14064 Karbon Ayak İzi belgesi, kuruluşun çevresel sorumluluğunu göstermesini sağlar. Şu anda, ISO 14064 karbon ayak izi hesaplaması için iki tür metodoloji yaklaşımı vardır: biri işletmeye, diğeri ürüne dayalıdır. Bu yazıda, ürünlerin ölçümü ve iletişimi için uluslararası standarda odaklanacağız. Karbon Ayak İzi Belgesi konsunda biizmle irtibata geçebilirsiniz. Karbon ayak izi doğrulama belgesi almak isteyen firmalar, öncelikle karbon emisyon değerlerini ilgili standartlara göre ölçmek ve daha sonra doğrulama işlemi için akredite kuruluşlara başvuru yapması gerekmektedir.

 

    CFP (Ürünün Karbon Ayak İzi) Kavramı Nedir ;

    Bir Ürünün Karbon Ayak İzi, ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesi sırasında, yani hammadde alımından veya tabii kaynaklardan üretiminden nihai bertarafına kadar üretilen sera gazı emisyonlarının toplamıdır. Sera gazı, IPCC'nin (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol) kendisi için bir küresel ısınma potansiyeli katsayısı tanımladığı tüm gaz halindeki maddeler olarak kabul edilmektedir. ISO 14064'de ölçüm birimi olan kütle bazlı CO 2 eşdeğerleri (CO 2 e) cinsinden ifade edilmektedir.

 

    2013 Mayıs ayından itibaren, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını ve giderimlerini kapsayan mal ve hizmetler dahil olmak üzere , ürünlerin karbon ayak izinin (CFPS) nicelleştirilmesi ve iletilmesi için ilkeleri, gereklilikleri ve yönergelerini belirten ISO TS 14064 yayınlanmıştır. Karbon Ayak İzi Belgesi son yıllarda çok aktfik olarak talep olduğu bir gerçektir.

 

    ISO 14064 Standardı, bir Ürünün Karbon Ayak İzi için tanınmış bir referans çerçevesi oluşturur ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Klaus tarafından “sera gazlarının azaltılabileceği alanların iyi bir göstergesini elde etmek için çok önemli bir araç” olarak kabul edilmiştir. Karbon Ayak İzi belgeledirmesi için bizi arayabilirsiniz.

 

    Bu standardın yayınlanmasından önce çok sayıda değerlendirme modeli geliştirilmiştir; ancak, bu sınıflandırmaları karşılaştırmak için nesnel analizler veya araçlar mevcut değildi. Daha önceki çevresel etiketleme ve yönetim standartlarına dayanan standardın geliştirilmesinin ana nedeni olarak gösterilmiştir.

 

    ISO 14064 Uygulaması ;

    ISO 14064, artık piyasada rekabetçi bir araç olan herhnagi bir Ürünün Karbon Ayak İzini hesaplama kriterlerini sağlar. Bu, tüketicinin bu çevresel göstergeye olan güvenini artırır ve ürünlerin etiketlenmesinin netleşmesine yardımcı olur. Uluslararası standart, ayak izi hesaplamasını yaşam döngüsü analizine dayandırır. Bu, emisyonların çoğundan hangi aşamanın sorumlu olduğunu ayırt etmeye yardımcı olur, iyileştirme fırsatlarının nasıl doğru bir şekilde tanımlanacağına dair değerli bilgiler sağlar ve maksimum verimliliğe ulaşılmasına olanak tanımaktadır.

 

    ISO 14064 Standardı, bir Ürünün Karbon Ayak İzi'ni (CFP) ölçerken, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yaklaşımında özel gereksinimler sağlayarak, sistem sınırlarını seçerek ve kullanımı / kullanım ömrü sonu aşamalarını simüle ederek sera gazı değerlendirmesine açıklık getirmektedir. ISO 14064'deki işlevsel birim, bir ürün veya bir hizmet olabilir. Bir CFP çalışmasının sonuçları, bir ürün birimi veya sağlanan hizmetler açısından raporlanabilir.

 

    Sistem Sınırları ;

    Karbon ayak izi sonuçları, hesaplamalar yapılırken neyin dahil edildiğine ve metodolojiye bağlı olarak büyük ölçüde değişlik gösterecektir. 

    ISO 14064'ye göre, LCA'da incelenmesi gereken yaşam döngüsü aşamaları aşağıdaki sistem sınırları ile tanımlanır ;

  • Beşikten mezara: ürünün tüm kullanım ömrü boyunca oluşan emisyonları ve giderimleri içerir
  • Beşikten kapıya: ürünün kuruluştan çıktığı yere kadar olan emisyonları ve giderimleri içerir
  • Kapıdan kapıya: tedarik zincirinde ortaya çıkan emisyonları ve giderimleri içerir
  • Kısmi CFP: yalnızca belirli aşamalardan gelen emisyonları ve giderimleri içerir
  • Sistem sınırlarını seçmek, veri manipülasyonunu önler çünkü kuruluşlar, sınırlı öneme sahip olduğunu iddia ettikleri yaşam döngüsü aşamalarını artık dışlayamayacaklardır.

 

    İletişim Uygulamaları ;

    ISO 14064, aynı ölçüm ve iletişim gereklilikleri arasında yapılan CFP'lerin şeffaf bir şekilde iletilmesine ve karşılaştırılmasına izin vererek, sera gazı ölçümüne değerli bir katkı sağlamaktadır. Standart, CFP'lerin sonucunu iletmek için adım adım bir kılavuz ve standartlaştırılmış bir şablon sağlar. Bu, bir CFP dış iletişim raporu, CFP performans izleme raporu, CFP beyanı veya CFP etiketi şeklinde yapılabilir. Standartta her türün standartlaştırılmış bir formatı mevcuttur. Bu ayrıca bir harici iletişim raporu  (ECR) ve bir karbon ayak izi performans raporu (CFPR) ile tamamlanır. Bu raporlar nicelleştirmeye daha az bağlıdır ve nihai tüketicilere hızlı ve izlenebilir bilgiler sağlamaktadır.

 

    ISO 14064 Faydaları ;

    Bir CFP değerlendirmesi gerçekleştirirken ortaya çıkan birçok fayda vardır.

>> Standart, kuruluşlar ve tüketiciler için güvenilir ve karşılaştırılabilir parametreler sağlamaktadır.

CFP'ye önemli ölçüde katkıda bulunan yaşam döngüsü süreçleri, hizmet sağlayıcılar ve üreticiler tarafından tanımlanabilir; Böylece, hedeflenen önlemler alınırken emisyonların azaltılması yoluyla değer yaratma zincirinin etkinliğinde iyileştirme sağlanabilir.

>> Standart, üretimden atık  bertarafına veya geri dönüşüme, yani ürün veya hizmetin tüm yaşam döngüsüne kadar üretilenler de dahil olmak üzere sera gazının şeffaf bir şekilde ölçülmesini ve raporlanmasını sağlar .

>> ISO 14064, örneğin ISO 14025 (çevre etiketleri ve beyanları), ISO 14044 (yaşam döngüsü değerlendirmesi) ve BSI PAS 2050 (mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi için spesifikasyon) gibi diğer çevre standartlarıyla da uyumludur.

>> CFP'nin hesaplanması, emisyonlar için bir azaltma ve dengeleme stratejisinin uygulanmasına yönelik ilk adımdır.

 

    Farklılık Oluşturmak ;

    Bu standardın yayınlanması, yeni bir sistem sınırları aralığı kullanarak sera gazı ölçümünde bir adım ileri anlamına gelir, ayrıca ISO 14064, CFP değerlendirmelerini raporlamak için standartlaştırılmış bir şablon sağladığından şeffaf iletişim ve karşılaştırma sağlar. Bu standardı uygulayarak, bir şirket çevresel sorumluluğunu, kendisini rakiplerinden farklılaştırdığını ve imajını güçlendirdiğini gösterir.

 

    Kayra Danışmanlık firmasına ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi hakkında tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Uzmanlarımaza, ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi Belgelendirmesi hakkında daha detaylı bilgi için 0232 364 49 03 no.lu telefondan bize ulaşabilirsiniz. ISO 14064 Karbon Ayak İzi Belgesi talebiniz varsa lüfen bizimle irtibata geçiniz.

Uzmanlarımıza Danışarak , Karbon Ayak İzi Belgesinin anlaşılması , Karbon Ayak İzi Belgesi nedir, Karbon Ayak İzi Belgesi ne işe yarar, Kalite Yönetim Sistemi Nedir, Karbon Ayak İzi Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Tarihçesi nedir, Karbon Ayak İzi Belgesi Kalite nedir Müşteri memnuniyeti nedir,   ISO Nedir, 2015 Nedir, iso 9000:2015 belgesi Karbon Ayak İzi Belgesi iso 9004:2015 belgesi ifadelerinden hangisi doğrudur ,prensipleri nelerdir, Karbon Ayak İzi Belgesi kimler alabilir vb Karbon Ayak İzi Belgesi tanımlamalar ile ilgili geniş ve aydınlatıcı bilgi alabilirsiniz. Karbon Ayak İzi Belgesi kavramlarını anlayamadan Karbon Ayak İzi Belgesi'nin nasıl alınacağı Karbon Ayak İzi Belgesinin nereden alınacağı gibi soruların cevaplarını anlamakta zorluk çekeriz o yüzden alacağımız Karbon Ayak İzi Belgesini ilgilendiren diğer kavramlar nelerdir gibi soruların cevapları için bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz. Karbon ayak izi belgesi nedir , Karbon Sertifikası Nasıl Alınır , Karbon Sertifikası ne işe yarar , Karbon ayak izini kim hesaplar , Karbon ayak izi ne kadar , Karbon ayak izi belgesi veren firmalar
   Diğer Hizmetlerimiz ;
Kayra İletişim
0232 364 49 03
Danışmanlık ve Belgelendirme Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
Makina CE Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
Makina CE Belgesi
CE Belgesi Nedir? Makina CE Belgesi nedir ? CE Belgesi Nasıl Alınır
ISO 9001:2015 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 9001:2015 Belgesi
ISO 9001:2015 Belgesi Nedir? ISO 9001:2015 Hangi Firmalar Alabirler ?
ISO 14001çevre yönetim sistemi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Belgesi Nasıl Alınır ? ISO 14001:2015 alım aşamaları nelerdir?
ohsas 18001 iş ve işçi sağlığı belgesi Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
OHSAS 18001 Belgesi
OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır ? OHSAS 18001 Aşamaları nelerdir?
ISO 22000 Belgesi Veren Firma Kayra Danışmanlık Belgelendirme
ISO 22000 Belgesi
ISO 22000 Belgesi Nedir? ISO 22000 Belgesi nasıl alınır?
KAYRA WEB SERVİSİ Copyright © | Web Dizayn